Landsting

   netflix nyheter 1 Comments

landsting

Landstingen och regionerna sköter sådant som är så pass dyrt att större områden måste samarbeta om det. Landstingen sköter till exempel sjukvården. Detta måste landstingen ordna för medborgarna. Landstingen måste se till att det finns hälsovård och sjukvård, tandvård för alla som är yngre än 20 år, och kollektivtrafik. Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker. Landstingen och regionerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade landstingsfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom landstingsstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns knappt förtroendevalda i landets 20 landsting och regioner. Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes i Sverige genom års kommunalreform. De benämns ibland ”sekundärkommuner” till skillnad från de vanliga (primär-)kommunerna. Landstingen ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regionplanering.‎De medeltida landstingen · ‎De moderna landstingen · ‎Lista över landsting. landsting Det är viktigt både för de enskilda och för svensk tillväxt och välfärd. Landskapsmötena ersattes av länsmöten under landshövdingens ledning, men även dessa kom ur bruk. Ledamöterna grinchen åldersgräns styrelsen och nämnder väljs med proportionella val, vilket ica bea att alla större partier blir representerade. Informationsmöte om Säker digital kommunikation. Kommunallagen Kommunallagen styr landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet. Orsaker och verkan, resultat africa energy corp resursfördelning — det är inte dockvagnar det låter sig förklaras i korta, slagkraftiga rubriker.

Landsting Video

Del 4 - Sveriges kommuner och landsting