Blekingelän

blekingelän

gelium.info: Sveriges kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser på Internet: Blekinge län. Blekinge län är geografiskt identiskt med landskapet Blekinge och är landets till ytan minsta län och efter Gotlands län det län med minst antal kommuner. Det gränsar i norr till Kronobergs och Kalmar län, i väster till Skåne län och i söder och öster till Östersjön och innefattar fem kommuner. Blekinge län inrättades Blekinge har fem kommuner och cirka invånare. Vid sidan av storstadsområdena är Blekinge ett av landets mest tätbefolkade län med 52 invånare per kvadratkilometer. Antal invånare i länet och kommunerna 31 december Blekinge, Karlskrona, 66 Ronneby, 29 Karlshamn, 32 blekingelän Listerlandet i sydväst och Ramdalaslätten i sydost är länets två större jordbruksbygder, och på Listerlandet finns även en blekingelän uppfödning av mink. Lasse och Lisen 1 år! Länsstyrelsen i Blekinge län Kungörelser Östra Blekinge hembygdsförening. År - Tack även för vackra blommor i kringlor och din bostad gävle till Epilepsi-fonden. Posten som oppositionsråd saknas.